CLICK PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea POLITEHNICA din București implementează proiectele interne de cercetare de tip Proof of Concept, cu identificatorul UPB-PoC 2020, care reprezintă o subvenție suplimentară pentru proiectele din programul PROIECTE COMPLEXE realizate în consorții CDI Identificator PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-1.
Proiectul PCCDI vizat este “Platformă hibridă de comunicații prin lumină vizibilă și realitate augmentată pentru dezvoltarea de sisteme inteligente de asistență și siguranță activă a autovehiculelor (CAR Safe)”, Cod: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0917 si scoate la concurs un post de Asistent de cercetare în domeniul Inginerie Fizică.

Dosarul de înscriere cu documentația aferentă se trimit pe email la adresa mona.mihailescu@upb.ro, cu subiectul „Concurs de angajare – HoloProc Proof of Concept” până în data de 17.11.2021, ora 18:00.