PROCES VERBAL – incheiat astazi de către comisia de concurs stabilită prin decizia Rectorului nr. 3659 din  11.10.2021, în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică în cadrul proiectului Platformă Microfluidică Multifuncțională de Tipul Lab-On-A-Chip pentru Fabricarea Nanoparticulelor.