CLICK AICI PENTRU CONDITII DE PARTICIPARE Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 15.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, sala 3.1, Biblioteca Centrală, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de coordonator producție, cod COR 352113, corespunzător funcției de operator producție RTV, conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de muncă, din cadrul Departamentului Tehnic, Direcţia Euronews România.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI 

10.11.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE

16.11.2023

PROCES-VERBAL PROBA SCRISA

22.11.2023

PROCES-VERBAL INTERVIU

27.11.2023

RAPORT FINAL