CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE  –  Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 28.06.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 900, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a 5 (cinci) posturi vacante de execuție de jurnaliști TV București, conform organigramei Direcţiei Euronews România pe următoarele domenii, dar nu numai: social, politic, economic, eveniment, cultural, sport.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

23.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

29.06.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

05.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

08.07.2022

RAPORT FINAL