CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE –  Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 28.06.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1300, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a 4 (patru) posturi vacante de execuție de corespondenți locali, câte un singur post pentru fiecare dintre judetele: Brașov, Dolj, Cluj, Mureș, din cadrul Direcţiei Euronews România. Corespondenții locali documentează, realizează sau prezintă materiale de televiziune, în direct sau înregistrate, la solicitarea managementului editorial, pe domeniile de interes într-o redacție de știri (social, politic, economic, eveniment, cultural, sport). În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

23.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

29.06.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

05.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

07.07.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

08.07.2022

RAPORT FINAL