ANUNT privind organizarea de către Universitatea POLITEHNICA din București, în conformitate cu prevederile LG 53/2003 cu modificările și completările ulterioare și ale HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, în data de 23 mai 2018, ora 10:00, la sediul său din Splaiul Independenței nr 313, sector 6, RO-060042, CIF 4183199 la Facultatea de Transporturi, Sala JD015, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual vacant de execuție de  Tehnician IA (M), – în Laboratorul Autovehicule Rutiere.
ANUNT privind organizarea examenului de promovare a personalului de către Universitatea POLITEHNICA din București, în conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicată, cu modificări și completări ulterioareși ale OMEN nr 5138/2014, anunță organizarea la sediul său din Splaiul Independenței nr 313, sector 6, CP RO-060042, București sala R310, a examenului pentru promovarea domnului SWIATLON Cosmin din funcția de Administrator Financiar debutant (S) in funcția de Administrator financiar III (S) din cadrul Direcției de Relații Internaționale, Serviciul de Mobilități și Acorduri de Cooperare.
PROCES VERBAL încheiat astăzi cu prilejul evaluării probei practice a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de Tehnician IA (M) din cadrul UPB, Facultatea de Transporturi, Laboratorul Material rulant de cale ferată.