RAPORT FINAL incheiat cu ocazia finalizării concursului pentru ocuparea postului vacant de Tehnician IA (M), pe durată nedeterminată, din cadrul Laboratorului Material rulant de cale ferată din cadrul Facultății de Transporturi a Universității Politehnica din București.
PROCES VERBAL privind rezultatele finale ale examenului de promovare a personalului din Facultatea de Transporturi, Departamentul de Material Rulant de Cale Ferată