ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 01.02.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Cantina R3-Regie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga de munca, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a 2 (doua) posturi vacante de muncitor calificat (bucatar) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti – Cantina Regie 3.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de muncitor  este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program 800-1600