PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise și probei practice organizate pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de pompier, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situații de Urgență.

ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea concursului de promovare pentru candidatele ale căror dosare de concurs au fost înregistrate cu numerele 13685, 26998, 13684, 22961, 13686, în cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica, din funcția de îngrijitor, în funcția de muncitor calificat – îngrijitoare copii.