PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S), în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Laboratorul Rezistența Materialelor.