PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I (electrician) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Scoala Doctorala.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Secretariat – Decanat.