PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviulu la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.