RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I(M) din cadrul secretariatului Facultatii de Energetica.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul secretariatului Facultatii deIngineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatulu inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat din cadrul Facultatii deIngineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. TCM, laboratorul Prototipuri, dezvoltare proiecte si produse.