PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidarului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Producerea si Utilizarea Energiei.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidarului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti – spalatorie complex Leu.