PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I (instalator) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 03.05.2022, ora 09.00, la sediul din bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, cod postal 061071, CIF 4183199, Bucuresti,Complex Leu, Cantina Leu, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de muncitor calificat I(M) (cofetar-patiser) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.