PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei practice pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor – Laboratorul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica

ANUNT – privind organizarea examenului de promovare pentru doamna Badea Cristina din functia de secretar IA(M) in functia de secretar III(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala – Secretariat. Examenul va avea loc la sediul UPB din str Polizu 1-7, local Polizu, sala E020.

ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, anunta organizarea in data de 22.09.2021, ora 10:00, la sediul sau din Spl. Independentei nr 313, sala CI001 – a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, cu norma intreaga, de Secretar I(S) – din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica – Secretariat.

ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, anunta organizarea in data de 22.09.2021, ora 10:00, la sediul sau din Spl. Independentei nr 313, sala CE 111 – a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, cu norma intreaga, de Inginer debutant – din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica – Departamentul TCM.

ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, anunta organizarea in data de 22.09.2021, ora 10:00, la sediul sau din Spl. Independentei nr 313, sala Atelier Regie – a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, cu norma intreaga, de Muncitor calificat I (zugrav) – din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu – Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.