RAPORT FINAL al concursului orgabnizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.
ANUNT Universitatea Politehnica din Bucuresti, in conformitate cu prevederile legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, in data de 28.06.2018, ora 10.00, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar-Contabile:

  • un post de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Bugete si Activitate Economica;
  • un post de administrator financiar I(M), in cadrul Biroului Inventariere.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Relatii Publice, Biroul Comunicare.