ANUNT SI FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din Bucuresti, in conformitate cu prevederile legii nr. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, in data de 26.06.2018, ora 11.00, sala AN 2015, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi de administrator financiar I(M), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.