ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.04.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala R 019, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 7 (sapte) posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului.

PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului vacant de conducere Sef de birou (S) – din cadrul Serviciului Calitate – Biroul Legislatie si Standarde in Domeniul Calitatii

PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator financiar grad I (S) – din cadrul Serviciului Relatii Publice – Biroul Comunicare

PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator financiar grad I (S) – din cadrul Directiei Cabinet Rector

PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Sef Serviciu (S) – din cadrul Serviciului Proiecte Infrastructura – Directia Proiecte Strategice