PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

PROCES VERBAL – Rezultatele finale ale examenului de promovare ale personalului din cadrul Serviciului Relatii Publice

PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator financiar II(S) din cadrul Directiei Valorificarea Infrastructurii si a Capitalului Academic – Biroul Alumni.

PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale – Biroul ERASMUS+.