ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.10.2022, ora 09.30, la sediul din bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, cod postal 061071, CIF 4183199, Bucuresti, Cantina Leu, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 6 (sase) posturi vacante de ingrijitor I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Fac. Inginerie Medicala, Dep. Bioinginerie si Biotehnologie.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.10.2022, ora 9.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 4 (patru) posturi vacante de muncitor I (bucatar) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti, cantina Regie 3.