PROCES-VERBAL încheiat în urma desfasurarii probei interviu organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de consilier juridic grad IA (S), conform organigramei Direcției Juridice și Contencios, Serviciul Contencios.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfasurarii probei interviu organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de inginer sistem gradul IA (S), conform organigramei Centrului de Securitate Cibernetică, Direcţia Informatizare şi Resurse Umane.