PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul II (S), din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Laboratorul Mecatronică și Mecanică de Precizie.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Social.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi vacante de execuție de inginer specialist grad IA (S), în cadrul Centrului de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse și Procese Inovative – CAMPUS.