ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, cod postal 061071, Bucuresti, Laborator Cofetarie-Leu, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.