PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs a candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Tehnic.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Direcției Vânzări și Parteneriate, Serviciul Vânzări, Biroul Vânzări Comerciale.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs a candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Coordonare Voluntari.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician treapta I(M), din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Dep. Bioresurse și Știința Polimerilor.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de Administrator financiar treapta I(M), din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Întreținere Patrimoniu, Biroul Rețea Sanitară și Canalizare.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer gradul I(S) din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Laborator Inginerie Chimică și Biochimică.

RAPORT FINALal concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M), din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării probei scrise organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de bibliotecar grad I (S) conform organigramei Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării probei scrise organizată pentru ocuparea a trei posturi vacante de execuţie de administrator financiar grad I (S) conform organigramei Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs a candidațiilor înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Administrator Financiar grad I (S) din cadrul Direcției Vânzări și Parteneriate, Biroul Vânzări Evenimente.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție de muncitor necalificat I, conform organigramei Direcției Valorificare Resurse și Infrastructură Sportivă, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.