ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 22.11.2021, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga de munca, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a 2 (doua) posturi de inginer sistem IA(S) si a 2 (doua) posturi vacante de inginer sistem II(S) din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatii, Directia Informatizare si Resurse Umane.

PROCES VERBAL incheiat astazi in urma sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului vacant de conducere de Sef birou (S) din cadrul Biroului Retele Sanitare – Serviciul Retele Utilitare

PROCES VERBAL incheiat astazi in urma sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului vacant de conducere de Sef birou (S) din cadrul Biroului Retele Electrice – Serviciul Retele Utilitare

RAPORT FINAL – al examenului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Șef serviciu, din cadrul Serviciului Vânzări, Direcția Valorificarea Infrastructurii și a Capitalului Academic (DVICA)