PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 24725, în cadrul Direcției Cabinet Rector, Serviciul Analiză și Prelucrare Documente Interne.