PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organiat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Sisteme Electroenergetice.