RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a cinci posturi de muncitoe necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi de muncitor calificat I (instalator) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I(M) din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

REZULTATUL FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Relatii Internationale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DIRU, Serviciul Rapoarte, Statistica si Plata cu ora.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar III(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, ISB, sala D 101, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.