PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea a cinci posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Sanitare.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul cu marca numărul 23782, din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislație și Standarde în Domeniul Calității, din funcția de administrator financiar debutant (S), în funcția de administrator financiar gradul III (S).

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul cu marca numărul 23638, din cadrul ISB, Dep. Sisteme Biotehnice, din functia de inginer debutant, in functia de inginer II(S).

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul cu marca numărul 23454, din cadrul Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Departamentul de Sisteme Biotehnice, din funcția de tehnician debutant (M), în funcția de tehnician III (M).

PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 10561, în cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine, din funcția de administrator financiar grad III (S), în funcția de administrator financiar grad II (S).

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de sef birou la Biroul Organizare Activitati Sportive, Serviciul Infrastructura Sportiva, Directia Generala Administrativ-Economica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuție de muncitor necalificat I, din cadrul Biroului Organizare Activități Sportive, Serviciul Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică.