ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 21.03.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala R 027, cladirea Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de muncitor calificat I (instalator) din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de muncitor calificat I (instalator)este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Cimplexelor Studentesti.

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE – incheiat in urma solutionarii contestatiei depusa in urma selectiei dosarelor de concurs, pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de Secretar I (S)