PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.