ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 23517, în cadrul Direcției Valorificarea Infrastructurii și a Capitalului Academic, Serviciul Valorificarea Activităților Academice și Proiectelor Instituționale.

PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 24725, în cadrul Direcției Cabinet Rector, Serviciul Analiză și Prelucrare Documente Interne.