PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Biroului Contabilitate Fonduri Externe,  Direcția Financiar-Contabilă.