RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar treapta III (M), din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislație și Standarde în Domeniul Calității.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile, anunta organizarea examenului de promovare a candidatului cu marca nr. 24363 din cadrul Bibliotecii Centrale UPB.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 18.05.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JK 308, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de inginer IA(S) din cadrul SIM, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de inginer IA(S) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 18.05.2023, ora 11.00, la sediul din Bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, sala B 216, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de inginer debutant (S) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție muncitor calificat din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 18.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de  administrator financiar grad I(S) conform statului de funcții al Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de administrator financiar grad I(S), este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program 800-1600.