PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul DGAE, Serviciul Relatii Publice, Biroul Social Media.