ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, in data de 09.03.2021, ora 10.00, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.