PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul CASM, Dep. de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. Fizica.

RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea postului de inginer II(S) si a postului de tehnician IA(M) din cadrul SIM, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul DVICA, Biroul Parteneriate.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 14.01.2022, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Gestionarea Formarii Profesionale si Evaluarii Periodice a Personalului.