RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (M) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 14.07.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala A 802, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de Sef Centru din cadrul Centrului de Formare a Personalului Didactic din Licee.