ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala CE 200, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de muncitor I (bucatar) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 6 (sase) posturi de ingrijitor I din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti (Petrache G).