RAPORT FINAL – al examenului organizat pentru ocuparea unui post vacant de Tehnician debutant (M) pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Laborator Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.