ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti in conformitate cu prevederile legii LG 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, anunță organizarea concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de execuție din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – Secretariat.

Este scos la concurs – 1 post de Administrator financiar treapta I (M) ce va avea loc  în data de 26.07.2021, ora 10:00, la sediul din Blv. Iuliu Maniu, nr, 1-3, sectoe 6, București, CIF 4183199, sala A103.

PROCES VERBAL – Încheiat în urma susținerii probei practice organizată pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificatdin cadrul Facultatii de Chimie Aplicată și Știința Materialelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I (electrician) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Fac. SIM, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor I din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul CSUD-UPB, Scoala Doctorala de Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.