PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.