PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Macanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar I (s) din cadrul Secretariatului Universității, Biroul Acte de Studii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica, Serviciul Contractare Evenimente.