PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Dep. Antreprenoriat si Management.