RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 13.12.2021, ora 12.30, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, sala JL 306, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer II(S) din cadrul SIM, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 13.12.2021, ora 10.30, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, sala JL 306, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician I(M) din cadrul SIM, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din bdul Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, cod postal 061344, Bucuresti, cladirea CAMPUS, sala 211, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Institutului CAMPUS, Centrul de Cercetari Avansate pentru Materiale, Produse si Procese Inovative, Lab. de Roboti-Sisteme Autonome si Adaptive.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de sef Birou Acte de Studii, Serviciul Secretariat Universitate, Directia Generala Administrativ-Economica.

PROCES-VERBAL privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea a doua posturi de inginer sistem IA(S), a doua posturi de inginer sistem I(S) si doua posturi de inginer sistem II(S) din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatii, Directia Informatizare si Resurse Umane.