PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar gradul I (S) din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine, Laboratorul Inginerie în Limbi Străine.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise și probei practice organizate pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Pompier I, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situații de Urgență.