PROCES-VERBAL încheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 26615, în cadrul Departamentului UNESCO, din funcția de tehnician debutant (M) în funcția de tehnician treapta III (M).

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de tehnician debutant (M), din cadrul Facultății de Electronica, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Laborator Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei practice a candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de execuție – 1(un) post de tehnician trepta IA(M), 1(un) post de laborant treapta I(M) și 1(un) post de muncitor calificat, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Departamentul Măsurări, Aparate Electrice şi Convertoare Statice.