PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei scrise privind concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier juridic gradul I(S) in cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane.

PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei interviu privind concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Valorificarea Infrastructurii si a Capitalului Academic.

ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti onunta organizarea in data de 08.09.2021, ora 09:00, la sediul sau din str. Polizu, nr 1-7, sector 1, Bucuresti, sala C106, a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, cu norma intreaga, de Inginer IA(S), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor – Laboratorul de Chimie Analitica si Ingineria Mediului