RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (sudor) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DC-IFE, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 08.06.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala 3.3, Biblioteca Centrala UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 08.06.2022, ora 14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala 3.2, Biblioteca Centrala UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de psiholog principal (S) din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef serviciu (S) din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă.

ANUNT – INFORMARE – pentru candidați înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul Biroului Contabilitate Euronews, Direcţia Financiar-Contabilă, că desfășurarea concursului se suspendă și se va relua de la etapa de selectie a dosarelor.

ANUNT – INFORMARE – pentru candidați înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul Biroului Financiar, Direcţia Financiar-Contabilă, că desfășurarea concursului se suspendă și se va relua de la etapa de selectie a dosarelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Protectia Muncii, Securitatea Sanatatii.